Algemene Voorwaarden (T&C)

Algemene Voorwaarden,

nPhoto

De Webpagina die beschikbaar is op www.nphoto.com wordt beheerd door: CYFROWA FOTO Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel in Zaczernie, Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, Belastingidentificatienummer (NIP): 8133469935, REGON 180149478, e-mailadres: info.nl@nphoto.com

 

1. Algemene bepalingen

1. De Webpagina is bedoeld voor Gebruikers die diensten en bestellingen uitvoeren van klanten in de foto-video-industrie, zelfs als ze geen bedrijf hebben. Het gebruik van de middelen van de Webpagina is mogelijk na Positieve Verificatie van de Gebruiker door de Dienstverlener. De verificatie dient om te bevestigen dat de registrerende Gebruiker opdrachten uitvoert in de foto-video-industrie. Bevestiging van de inschrijving kan gebeuren op basis van het opgegeven portfolio (bijv. webpagina, Facebook-fanpage of Instagram), of indien dit ontbreekt op basis van een telefoongesprek of e-mailcorrespondentie.

2. Het reglement definieert de soorten en omvang van de Diensten, de voorwaarden voor het leveren van de Diensten via de Webpagina, de voorwaarden voor het aangaan en beëindigen van contracten voor het leveren van Diensten, de principes en voorwaarden voor de uitvoering van Projecten, het plaatsen van bestellingen voor Producten en Diensten op de Webpagina, betaling van de prijs, voorwaarden, kosten en levertermijnen en -methoden, het indienen van een verklaring van terugtrekking uit het contract en de klachtenprocedure.

3. De informatie over Producten en Diensten die op de Webpagina wordt gepresenteerd, in het bijzonder beschrijvingen, technische parameters en prijzen, vormen geen verkoopofferte in de zin van het Burgerlijk Wetboek (Publicatieblad nr. 16, pos. 93, geamendeerd), maar een uitnodiging om een contract te sluiten in de zin van art. 71 van het Burgerlijk Wetboek. Ze vormen ook geen publieke verzekering van de Dienstverlener.

4. Alle prijzen op de pagina van de Online-winkel, uitgedrukt in de passende munteenheid die is geselecteerd in de Online-winkel, zijn prijzen exclusief BTW.

5. De gebruiker is verplicht zich te onthouden van elk gedrag dat de goede werking van de Webpagina nadelig zou kunnen beïnvloeden, waaronder in het bijzonder elke interferentie in de inhoud van de Webpagina of de technische elementen ervan, inclusief het leveren/verzenden van illegale inhoud. In het bijzonder is het verboden om foto's te uploaden die op enigerlei wijze de toepasselijke wetgeving overtreden, oproepen tot raciale, etnische en religieuze haat, pornografische inhoud bevatten, fascisme, nazisme, communisme aanprijzen, geweld promoten, religieuze gevoelens beledigen, de rechten van andere mensen schenden.

6. Door de inhoud van het Reglement te aanvaarden, verklaart de Gebruiker de bovengenoemde verboden niet te zullen overtreden.

7. De definities die in dit Reglement worden gebruikt, geschreven met hoofdletters, betekenen:

   7.1. WERKDAG – een dag van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen.
   7.2. EDITOR – een interactief instrument dat beschikbaar is op de Webpagina in de vorm van een electronische dienst, die de ontwikkeling van Productontwerpen mogelijk maakt.
   7.3. BESTELFORMULIER – een interactief formulier dat beschikbaar is op de Webpagina waarmee een Project, Projectparameters (zoals het aantal pagina's, formulier, aanvullend materiaal), de wijze waarop het Product wordt geleverd, acceptatie van het Project en de plaatsing van een Bestelling voor een Product, kunnen worden geselecteerd.
   7.4. KLANT - een rechtspersoon, een organisatorische eenheid die geen rechtspersoon is, aan wie die de wet rechtsbevoegdheid verleent, een natuurlijke persoon die geen consument is in de zin van art. 221 van de wet van 23 april 1965, de Codex of de Consument, die een bestelling heeft geplaatst op de Webpagina.
   7.5. CONSUMENT - een natuurlijke persoon die aankopen doet op de Webpagina die geen rechtstreeks verband hebben met zijn zakelijke of professionele activiteit, d.w.z. een consument in de zin van art. 22(1) van het Burgerlijk Wetboek. De bepalingen van het Reglement die enkel betrekking hebben op de Consument, zijn ook van toepassing op een natuurlijke persoon die in het kader van de Webpagina een contract sluit dat rechtstreeks verband houdt met zijn zakelijke activiteit, wanneer uit de inhoud van dit contract blijkt dat dit voor hem geen professioneel karakter heeft, met name als gevolg van het onderwerp van de zakelijke activiteit, beschikbaar gesteld op basis van de bepalingen over het Centraal Register en Informatie over Economische Activiteit (CEIDG). In dergelijke gevallen zijn de bepalingen van het Reglement die enkel betrekking hebben op Klanten ook niet van toepassing op een dergelijke persoon.
   7.6. ACCOUNT - een set middelen in het IT-systeem van de Dienstverlener gemarkeerd met een individuele naam (login) en wachtwoord verstrekt door de Gebruiker, waarin de gegevens van de Gebruiker worden verzameld, inclusief informatie over geplaatste bestellingen.
   7.7. NIEUWSBRIEF - informatie, inclusief commerciële informatie in de zin van de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van electronische diensten door de Dienstverlener (Publicatieblad van 2002, nr. 144, pos. 1204, d.w.z. Publicatieblad van 2017, pos. 1219), electrisch naar de Gebruiker verzonden door de Dienstverlener of namens de Dienstverlener.
   7.8. PRIVACYBELEID – een afzonderlijk document dat de principes met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens en privacy van Gebruikers regelt.
   7.9. POSITIEVE BESTELLINGVERIFICATIE – de positieve verificatie van de bestelling bestaat uit in totaal :
   7.9.1. correcte invulling van het Bestelformulier,
   7.9.2. volledige verzending, vanaf het apparaat van de Gebruiker, van het door de Gebruiker geslecteerde en goedgekeurde Productontwerp (in het geval dat de Producten worden uitgevoerd via de Editor),
   7.9.3. aanvaarding van de Bestelling voor uitvoering, die door de Dienstverlener via e-mail wordt bevestigd.
   7.10. PRODUCT – een werk dat een roerend goed is, uitgevoerd op basis van de Bestelling van de Gebruiker, in overeenstemming met het door de Klant in de Editor ontwikkelde (gespecificeerde) Project, of een gebruiksklaar roerend goed dat onderwerp is of zal worden van een contract tussen de Klant en de Dienstverlener.
   7.11. PROJECT – uitgevoerd met behulp van de Editor of door de Gebruiker naar de Webpagina gestuurd en in overeenstemming met de vereisten van het grafisch ontwerp van het toekomstig Product dat op de Webpagina beschikbaar wordt gesteld en onder voorbehoud van verdere specificatie door de Gebruiker bij het plaatsen van een Bestelling met behulp van het Bestelformulier, d.w.z. de aanvulling door de Gebruiker met tekst-, grafische of kleurelementen in overeenstemming met de door hem verstrekte specificatie in het Bestelformulier.
   7.12. REGLEMENT – dit Reglement met bijlagen.
   7.13. WEBPAGINA - de webpagina die wordt beheerd door de Dienstverlener, beschikbaar op het internetadres: https://www.nphoto.com/
   7.14. DIENST – een dienst die electronisch wordt aangeboden op de Webpagina, gespecificeerd in de inhoud van het Reglement.
   7.15. DIENSTVERLENER -CYFROWA FOTO Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel in Zaczernie, Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, Belastingidentificatienummer (NIP): 8133469935, REGON 180149478. 
   7.16. GEBRUIKER – een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, een rechtspersoon of organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, die gebruik maakt van de Dienst.
   7.17. GEBRUIKERSVERIFICATIE – Gebruikersverificatieprocedure uitgevoerd door de Dienstverlener waardoor de Gebruiker toegang krijgt tot de middelen van de Webpagina. Het doel van de Gebruikersverificatie is om toegang tot de Webpagina te bieden aan Gebruikers die diensten en bestellingen van klanten in de foto-video-industrie uitvoeren.
   7.18. BESTELLING - een wilsverklaring ingediend met behulp van het Bestelformulier die een aanbod vormt om een contract te sluiten voor de uitvoering of verkoop van een Product door de Dienstverlener.

 

2. Soorten en reikwijdte van Diensten

1. De Dienstverlener levert de volgende Diensten via de Webpagina:

   1.1. Beheer van een account op de Webpagina.

   1.1.1. De Gebruiker kan het account gebruiken na de volgende stappen te hebben doorlopen:

        a) het invullen van het registratieformulier,
        b) het klikken op het veld „registreren” of een veld met vergelijkbare betekenis,
        c) positieve Gebruikersverificatie,

   1.1.2. Het is noodzakelijk om de volgende Gebruikersgegevens op te geven in het registratieformulier: voornaam en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en wachtwoord, bron van informatie over de webpagina. Bovendien kan de Gebruiker het Belastingidentificatienummer (NIP) van de zakelijke activiteit die hij uitvoert en de naam ervan verstrekken.
   1.1.3. Voor Gebruikersverificatiedoeleinden kan de Gebruiker aanvullende gegevens verstrekken in de vorm van een adres voor zijn eigen fotografische portfolio (webpagina, subpagina's in een sociaal netwerk, enz.), het onderwerp van uitgevoerde opdrachten en de sector. Het verstrekken van dit soort gegevens vergemakkelijkt en versnelt het proces aanzienlijk.
   1.1.4. Gebruikersverificatie is onafhankelijk van de zakelijke activiteit van de Gebruiker.
   1.1.5. Om de Gebruiker te verifiëren kan de Dienstverlener contact opnemen via het e-mailadres of het telefoonnummer dat door de Gebruiker is opgegeven, of de inhoud van het portfolio van de Gebruiker verifiëren, evenals het publieke fotomateriaal dat door de Gebruiker op internet ter beschikking is gesteld.
   1.1.6. De Gebruikersverificatie wordt uitgevoerd binnen 2 werkdagen nadat het registratieformulier door de Gebruiker correct is ingevuld of aangevuld met de informatie die nodig is voor de verificatie. De Gebruiker wordt via het e-mailadres, dat is opgegeven in het registratieformulier, op de hoogte gesteld van het verificatieresultaat binnen de bovengenoemde termijn.
   1.1.7. In het geval van een negatieve Gebruikersverificatie, kan de Gebruiker, na ontvangst van een e-mail over de negatieve verificatie, een aanvraag indienen bij de Dienstverlener via het e-mailadres: info.nl@nphoto.com om de Gebruikersverificatie opnieuw uit te voeren.
   1.1.8. In het geval van een negatieve Gebruikersverificatie, worden de gegevens van de Gebruiker binnen 30 dagen na de Gebruikersverificatie of de herhaling ervan van de Webpagina verwijderd. Na het verstrijken van deze termijn kan de Gebruiker niet opnieuw worden geverifieerd op basis van de eerder achtergelaten gegevens en het ingevulde formulier.

1.2. Gebruik van de Editor en het Bestelformulier.

   1.2.1. Het gebruik van de Editor begint op het moment dat het eerste Project aan de Editor wordt toegevoegd.
   1.2.2. Het gebruik van de Editor bestaat uit:
   1.2.2.1. De selectie van een Productconcept door op het veld „ontwerp” of een veld met vergelijkbare betekenis te klikken,
   1.2.2.2. De selectie van Projectparameters, de uitvoering van een Project door de Gebruiker,
   1.2.2.3. De aanvaarding van het Project – het plaatsen van het Project in het winkelmandje – of een verzameling Projecten, door op het veld „toevoegen aan winkelmandje” of een veld met vergelijkbare betekenis te klikken.
   1.2.3. Het gebruik van het interactieve Bestelformulier bestaat uit:
   1.2.3.1. De selectie door de Gebruiker, die een account heeft, van een Project uit de goedgekeurde Projecten,
   1.2.3.2. De selectie van Projectparameters, bijv. aantal Producten, accessoires, personaliseringsopties die voor het Product worden geboden, enz., en de leverwijze,
   1.2.3.3. Het verstrekken van de volgende gegevens: voornaam en achternaam/naam van het bedrijf, adres (straat, huis-/flatnummer, postcode, plaats, provincie, land), e-mailadres, telefoonnummer, leverplaats en leverwijze, betaalwijze. Voor Klanten die geen Consument zijn is het ook nodig om de bedrijfsnaam en het belastingidentificatienummer op te geven (voor Klanten die Poolse belastingplichtigen zijn in overeenstemming met art.106b par.5 van de wet over de belasting op goederen en diensten van 11 maart 2004 - d.w.z. van 9 november 2018 Publicatieblad van 2018, pos. 2174, geamendeerd- als het belastingidentificatienummer (NIP) niet wordt vermeld bij het plaatsen van de Bestelling door de Klant, en dus een ontvangstbewijs zonder dit nummer door de Verkoper wordt afgegeven, kan de Verkoper op een later tijdstip geen btw-factuur voor deze Bestelling uitgeven).
   1.2.3.4. Het plaatsen van een Bestelling door op het veld „bestellen en betalen” of op een veld met vergelijkbare betekenis te klikken – tot op dat moment kunt u de ingevoerde gegevens zelf wijzigen (volg hiervoor de weergegeven berichten en informatie op de Webpagina).

1.3. Verlenen van de Nieuwsbriefdienst.

   1.3.1. Het gebruik van de Nieuwsbriefdienst vindt plaats nadat u, in het tabblad „Nieuwsbrief” dat zichtbaar is in het gedeelte „Accountinstellingen” of in een apart gedeelte van de Webpagina, het e-mailadres opgeeft waarnaar de volgende editites van de Nieuwsbrief moeten worden verzonden en nadat u op het veld „abonneren” of een vergelijkbaar veld heeft geklikt.
   1.3.2. U kunt zich ook abonneren op de Nieuwsbriefdienst door het passende veld aan te vinken bij het aanmaken van een Account op de Webpagina of via de subpagina's die op de Webpagina functioneren.

3. Dienstverleningsvoorwaarden

1. Betaling:

   1.1. De dienstverlening door de Dienstverlener is gratis.

2. De periode waarvoor het contract voor de Dienstverlening wordt aangegaan:

   2.1. Het contract voor de Dienstverlening, bestaande uit het beheren van een Account op de Webpagina, wordt gesloten voor onbepaalde duur.
   2.2. Het contract voor de Dienstverlening, bestaande uit het gebruik van de Editor en het Bestelformulier, wordt gesloten voor onbepaalde duur en wordt beëindigd wanneer de Bestelling wordt geplaatst of de Gebruiker stopt met het plaatsen ervan of de beëindiging van het gebruik van de Editor.
   2.3. Het contract voor de Nieuwsbriefdienst wordt gesloten voor onbepaalde duur.

3. Technische vereisten die nodig zijn om te kunnen samenwerken met het IT-systeem dat wordt gebruikt door de Dienstverlener, inclusief de correcte werking van de Editor en het Bestelformulier:

   3.1. Computer, tablet, telefoon of ander multimedia-apparaat met internettoegang.
   3.2. Correct geconfigureerde internetbrowser geïnstalleerd op een apparaat met internettoegang: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari.
   3.3. Ingeschakelde ondersteuning van Java Script en cookies in de webbrowser.
   3.4. Uitgeschakelde browser add-ons die de weergave van bepaalde pagina-elementen verhinderen, zoals Adblock.

4. De Dienstverlener behoudt zich voor dat, om de Editor goed te laten functioneren, de door hem gebruikte ondersteunende bestanden aan de volgende vereisten moeten voldoen:

   4.1. maximaal gewicht: 30 MB
   4.2. maximale resolutie: 50 Mpix
   4.3. maximale bestandsgrootte: 10000 px
   4.4. geaccepteerde bestandsextensies: png of jpg/jpeg.

5. De Dienstverlener kan gedetailleerde richtlijnen formuleren met betrekking tot het gebruik van de Editor, die aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld via de Editor of op de Webpagina in afzonderlijke velden (bijv. FAQ).

6. Het gebruik van de Editor bij onstabiele internettoegang, met behulp van mobiele apparaten, of toegang met beperkte bandbreedte, evenals een groot aantal gelijktijdig actieve tabbladen in de webbrowser, kan gepaard gaan met een langere wachttijd voor de levering van bestanden aan de server van de Dienstverlener en vereist speciale verificatie van de correctheid van het Project, voordat de Bestelling wordt ingediend.

7. Bij het gebruik van de Editor controleert de Dienstverlener de kwaliteit en inhoud van de door de Gebruiker geplaatste bestanden niet.

8. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van electronische diensten, controleert de Dienstverlener de inhoud die door Gebruikers wordt geleverd in het kader van het gebruik van de Diensten niet.

9. De Dienstverlener behoudt zich voor dat het gebruik van de Webpagina, in het bijzonder de Editor en het Bestelformulier, gepaard kan gaan met een beperking van de toegang tot sommige functionaliteiten van de Webpagina en speciale verificatie vereist van de correctheid van het Project alvorens de bestelling te plaatsen.

10. De Dienstverlener behoudt zich voor dat het gebruik van de Webpagina gepaard kan gaan met een standaardrisico dat verband houdt met het internetgebruik, waarvoor hij niet aansprakelijk is, en raadt Gebruikers daarom aan passende maatregelen te nemen om deze risico's te minimaliseren.

11. De Dienstverlener behoudt zich voor dat de Projecten enigszins kunnen afwijken van het uitzicht van het eindproduct. De Dienstverlener deelt mee dat hij, ondanks dat hij alles in het werk stelt, de getrouwheid van de kleuren in de foto's op de Webpagina niet kan garanderen, omdat hun weergave onder meer afhangt van de weergave van het apparaat, de browser en het besturingssysteem.

4. Voorwaarden voor het sluiten van een contract voor de uitvoering of verkoop van een Product

1. De Productprijs die op de Webpagina wordt weergegeven, is opgegeven in de passende valuta voor de specifieke markt (land) en omvat alle componenten, exclusief btw. De prijzen zijn exclusief leverkosten die worden aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling en zijn afhankelijk van de gekozen levermethode en leverplaats.

2. Betaling van de Productprijs is mogelijk door middel van een winkelvoucher die, na het invoeren van de juiste code, de prijs verlaagt van alle of geselecteerde Producten in het winkelmandje.

3. De Productprijs die op de Webpagina wordt weergegeven, is bindend op het moment dat de Bestelling wordt geplaatst. Deze prijs verandert niet, ongeacht prijswijzigingen op de Webpagina die kunnen optreden voor individuele Producten na het plaatsen van de Bestelling.

4. Sluiten van het contract voor uitvoering of verkoop van een Product met behulp van het Bestelformulier.

   4.1. Om een contract te sluiten voor de uitvoering of verkoop van een Product, is het noodzakelijk vooraf een Bestelling te plaatsen, in overeenstemming met pt. II 1.2 van het Reglement.
   4.2. Na het plaatsen van de Bestelling neemt de Dienstverlener onmiddellijk contact op met de Gebruiker door een e-mail te sturen naar het adres dat werd opgegeven tijdens de Accountregistratie (bovendien kan de status worden gecontroleerd na aanmelden in de klantenzone) en bevestigt hij de ontvangst. Na Positieve Bestellingverificatie stuurt de Dienstverlener een bericht met een offerte en een link naar de betaaloperator. Bevestiging van de aanvaarding van de Bestelling voor uitvoering vindt plaats door een volgend e-mailbericht te sturen, dat het volgende bevat: de bevestiging van alle essentiële elementen van de Bestelling, de ontvangstverklaring van de Dienstverlener en de boeking van de betaling, evenals de geplande verzenddatum
   4.3. Na Positieve Bestellingverificatie wordt een contract voor uitvoering of verkoop van een Product gesloten tussen de Klant en de Dienstverlener. Elke wijziging in het kader van de Bestelling na deze fase zal worden gewaardeerd ongeacht het oorspronkelijk kader van de Bestelling. Het plaatsen van aanvullende Bestellingen na Positieve Verificatie staat gelijk aan het plaatsen van een nieuwe Bestelling en het sluiten van een nieuw contract voor de verkoop of uitvoering van een Product tussen de Klant en de Dienstverlener.
   4.4. Elk contract voor de verkoop of uitvoering van een Product wordt bevestigd door een ontvangstbewijs, btw-factuur of ander document dat de aankoop bevestigt.
   4.5. De Producten bevatten aanvullende informatie op een zichtbare plaats: Er staat een streepjescode op de laatste pagina van het Product of op een andere plaats die wordt aangegeven in de Productbeschrijving.

5. De Producten die het voorwerp uitmaken van het verkoopcontract dat met de Klant is gesloten, blijven eigendom van de Dienstverlener totdat de prijs en de leverkosten onder het verkoopcontract zijn betaald.

5. Betaaltermijnen en -methoden

1. De Webpagina vereist betaling voor Bestellingen in de vorm van een vooruitbetaling.

2. De Webpagina biedt online betaalmethoden voor bestellingen via betaaloperatoren. De beschikbare betaalmethoden zijn zichtbaar in het bestelproces.

6. Leveringen

1. De webpagina biedt de volgende levermethoden voor het product: per koerierszending of een andere vorm van verzending beschikbaar bij het plaatsen van de bestelling.

2. De leverkosten zijn afhankelijk van de gekozen methode om het product aan de Klant te leveren en de grootte van de Bestelling en worden voor elke Bestelling voorgelegd op het moment van uitvoering.

3. De verzendmethode en de keuze van een specifieke entiteit die koeriersdiensten uitvoert in het kader van de zending kan veranderen om objectieve redenen die verzending van het Product onmogelijk maken (bij. Geen service voor een specifieke productgrootte, land van levering, tijdelijk gebrek aan de uitvoering van verzendingen).

4. Levertermijn - de wachttijd voor de levering van het Product bestaat uit de termijn voor de realisatie van de Bestelling door de Dienstverlener en de levertijd van het Product door de vervoerder:
   4.1. De totale en maximale termijn voor de realisatie van de bestelling mag niet langer zijn dan 30 werkdagen, vanaf het moment van positieve bestellingverificatie totdat de bestelling naar de klant is verzonden.
   4.2. De levertijd van het Product door de vervoerder is afhankelijk van de door de Klant gekozen levermethode en vervoerder en is zichtbaar in het winkelmandje na het selecteren van de leveroptie.

5. Zendingen worden op werkdagen geleverd.

6. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor vertraging, niet-levering of de noodzaak van herhaalde levering indien de onjuiste of onvolledige gegevens inzake Productlevering verstrekt.

7. Voorwaarden voor het beëindigen van contracten voor de levering van Diensten

1. Opzegging van het contract voor het onderhouden van een account op de webpagina.
   1.1. De Gebruiker kan het contract voor het onderhouden van een Account op de webpagina opzeggen door een passende verklaring per e-mail versturen naar het e-mailadres: info.nl@nphoto.com, of schriftelijk naar het adres van de Dienstverlener: CYFROWA FOTO Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Zaczernie, Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie.
   1.2. De Dienstverlener kan het contract voor het beheren van een Account op de webpagina met onmiddellijke ingang opzeggen in het geval dat de illegale inhoudt aanbiedt.
   1.3. Het contract voor het beheren van een Account op de webpagina wordt beëindigd 7 dagen na de datum van ontvangst van de wilsverklaring tot opzegging (opzegtermijn).
   1.4. De opzegging van het contract leidt niet tot de eliminatie van rechtsgevolgen of eerder ontstonden - tijdens de looptijd van het contract.
   1.5. De Dienstverlener en de Gebruiker kunnen het contract voor de levering van elektronische diensten op elk moment met instemming van de partijen beëindigen.

2. De opzegging van het contract voor het gebruik van de Editor en het Bestelformulier vindt plaats bij beëindiging van het gebruik van de Editor, in overeenstemming met pt. III par. 2 van het Reglement.

3. Opzegging van het contract voor de Nieuwsbriefdienst.
   3.1. De Dienstontvanger kan zich op elk moment terugtrekken uit het gebruik van de Nieuwsbriefdienst door in het tabblad "Accountinstellingen" in het Accountpaneel, na het invoeren van het Accountwachtwoord, op het veld "Accountinstellingen" te klikken en vervolgens het veld „Ik wil de nieuwsbrief ontvangen ”Of een veld met tekst betekenis uit te vinken. Het is ook mogelijk om een ​​opzegging te dienen via de link in het Nieuwsbriefbericht. De Gebruiker ontvangt op de webpagina een bevestiging van de verwijdering van het e-mailadres uit de nieuwsbriefdienst.

8. Klachtenprocedure voor Consumenten

1. Klachten wegens niet-conformiteiten van het Product t.o.v. het contract:
   1.1. De grondslag en het bereik van de aansprakelijkheid van de Dienstverlener jegens de Consument voor niet-conformiteiten van het Product t.o.v. het contract wordt gespecificeerd in de wet van 30 mei 2014 betreffende de consumentenrechten (Publicatieblad van 2014. 827).
   1.2. Kennisgevingen van niet-conformiteiten van het Product t.o.v. het contract en de indiening van een relevant verzoek kunnen worden gedaan door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: klantenservice@nphoto.com of schriftelijk naar het adres van de Dienstverlener.
   1.3. Wanneer het nodig is voor de beoordeling van de niet-conformiteiten van het Product t.o.v. het contract, moet het Product worden afgeleverd op het adres van de Dienstverlener.
   1.4. Verzoeken van consumenten die voortvloeien uit de uitvoering van werkcontracten of verkoopcontracten, worden binnen 14 kalenderdagen na het indienen van het verzoek uitgevoerd.
   1.5. De reactie op de klacht wordt verzonden naar het door de Consument opgegeven adres of op een andere door de Consument opgegeven wijze.
   1.6. Als de klacht wordt geaccepteerd, vergoedt de Dienstverlener de verzendkosten van het Product dat het uitmaakt van de klacht. Indien de Consument een andere levermethode heeft gekozen dan de goedkoopste standaard levermethode die door de Dienstverlener wordt aangeboden, is de Dienstverlener niet verplicht de door de Consument gemaakte extra kosten terug te betalen.

2. Klachten met betrekking tot de levering van Diensten via de webpagina:
   2.1 Klachten met betrekking tot de levering van elektronische diensten via de webpagina kunnen door de consument worden ingediend door een e-mail te sturen naar het e-mailadres: Klantenservice@nphoto.com
   2.2 Het wordt aanbevolen om in de e-mail zoveel mogelijk informatie en verstrekken te verstrekken met betrekking tot de klacht, in het bijzonder het soort en de datum van de onregelmatigheden en de contactgegevens dit zal de behandeling van de klacht door de Dienstverlener verwijzen en versnellen.
   2.3 De klacht wordt onmiddellijk door de Dienstverlener behandeld, uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de datum van ontvangst van de klacht.
   2.4 De reactie van de Dienstverlener op de klacht wordt verstuurd naar het in de ingediende klacht opgegeven e-mailadres van op een andere door de Consument opgegeven wijze.

3. Klachten wegens niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van de betaaldienst:
3.1 Klachten wegens niet-uitvoering van onjuiste uitvoering van betaalde diensten dienen rechtstreeks naar de betaaloperator te worden gericht op het e-mailadres, via het contactformulier van telefonisch - in overeenstemming met het reglement voor de levering van elektronische betaaldiensten van een betaaloperator).

9. Klachtenprocedure voor Klanten die geen Consumenten zijn en geen aanspraak kunnen maken op Consumentenrechten

1. De voorwaarde voor de Dienstverlener om de door de Klant ingediende klacht te erkennen, indien het gaat om schade aan het Product veroorzaakt tijdens het transport naar de Klant, is het melden van deze schade aan de Dienstverlener op de wijze beschreven in pt. XI binnen 14 dagen na de ontdekking van de schade (echter niet later dan 30 kalenderdagen na de levering van de bestelling) samen met een gedetailleerde beschrijving van het probleem en levering van de Bestelling waarop de klacht betrekking heeft op het adres van de Dienstverlener, op kosten van de Klant.

2. Klachten betreffende schade die is veroorzaakt tijdens het transport naar de Klant, voor Producten die op de Webpagina zijn besteld, kunnen worden ingediend met behulp van het Klachtenformulier dat beschikbaar is op het tabblad Reglement op de Webpagina, of door een verzoek in te dienen via e-mail.

3. Als de klacht wordt geaccepteerd, wordt de dienstverlener de kosten van verzending / levering van de bestelling aan de klant niet.

4. De Dienstverlener zal binnen 30 kalenderdagen na de datum van reageren op de klachten die door de klant zijn ingediend en zal de Klant tevens informeren over de verdere procedure.

5. De Dienstverlener bevat geen Producten die onder rembours zijn verzonden.

10. Productschade tijdens het transport

1. Als wordt vastgesteld dat het Product is beschadigd, is de Klant verplicht de zending te inspecteren; indien hij vaststelt dat er tijdens het transport defect of schade aan de goederen is opgetreden, moet hij dit voorval melden en het schaderapport invullen, indien mogelijk in aanwezigheid van de bezorger.

2. Als er bij ontvangst van de zending geen schade aan het Product zichtbaar is aan de buitenkant, de Klant onmiddellijk een verzoek indienen tot een vaststelling van dit feit nadat de schade werd ontdekt, maar niet later dan binnen 7 dagen na de datum van ontvangst van de zending. Als deze termijn wordt overschreden kunnen geen claims tegen de vervoerder worden ingediend.

3. Lees het rapport over de schade aan de zending door vooraleer het te ondertekenen en laat er vooral op dat de informatie in het rapport met de feitelijk staat van de zending (schade aan de verpakking, waarschuwingsmarkeringen).

4. In geval van weigering om de zending in ontvangst te nemen wegens beschadiging, dient dit duidelijk te worden aangegeven in de verzenddocumenten.

11. Het recht om het contract te herroepen

1. Het Consument heeft niet het recht om een ​​contract gesloten op afstand te herroepen indien het gaat over contracten (art. 38 van de wet van 30 mei 2014 betreffende de consumentenrechten):
   1.1. voor dienstverleningen die zijn aangevat, met instemming van het Consument, vóór het verstrijken van de termijn waarover sprake in par. 1,
   1.2. voor audio- en beeldopnamen en gegevens opgeslagen op IT-gegevensdragers nadat de consument de originele verpakking heeft verwijderd,
   1.3. voor diensten waarvan de prijs of vergoeding uitsluitend afhangt van de prijsbewegingen op de financiële markt,
   1.4. waarbij het onderwerp van de dienst een niet-geprefabriceerd artikel is vervaardigd volgens de specificaties van de consument of dient om zijn individuele behoeften te voldoen, dit geldt in het bijzonder voor Producten,
   1.5. voor diensten die vanwege hun aard niet kunnen worden teruggezonden of waarvan het onderwerp snel verslechtert.

2. In gevallen niet voorzien in de punten 1.1-1.5 kan de Consument, die een contract op afstand heeft gesloten, het contract herroepen zonder vermelding van de redenen door binnen veertien kalenderdagen na de datum van de sluiting van het contract een passende schriftelijke verklaring in te dienen.

3. Om de termijn aan te houden volstaat het om vóór het verstrijken van de termijn een verklaring te sturen via het postbedrijf of een andere entiteit die vervoersdiensten aanbiedt of via e-mail.

4. De verklaring waarover sprake in par. 1 hierboven moet worden verzonden naar het volgende adres van de Dienstverlener: CYFROWA FOTO Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel in Zaczernie, Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, of naar het e-mailadres: info.nl@nphoto.com

5. Als het contract wordt herroepen, wordt het contract als nietig beschouwd, en wordt de Consument ontheven van alle verplichtingen. Wat de partijen hebben verklaard, wordt geretourneerd in ongewijzigde staat, tenzij de wijziging nodig was binnen de grenzen van het standaardbeheer.

6. De Consument krijgt alle betalingen, samen met de verzendkosten, vergoed. Als de Consument een andere levermethode heeft gekozen dan de goedkoopste standaard levermethode die door de Dienstverlener wordt aangeboden, is de ondernemer niet gehouden tot de vergoeding van de extra kosten die de Consument heeft gedragen. Het Consument draagt ​​alleen de directe kosten die gepaard gaan met het terugbezorgen van het Product aan de Dienstverlener.

7. De vergoeding onmiddellijk te gebeuren, uiterlijk binnen veertien dagen. Indien de Consument vooruitbetalingen heeft gedaan, is de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum van vooruitbetaling.

8. De Dienstverlener zal de betaalde prijs vergoeden op het door de Consument een aangegeven bankrekeningnummer of op een andere door de Consument aangegeven wijze.

9. De periode van veertien dagen gedurende welke het contract het contract kan herroepen, wordt gerekend vanaf de datum van levering van de goederen, en wanneer het contract betrekking heeft op de levering van een dienst - vanaf de datum van sluiting.

12. Aansprakelijkheid

1. De Dienstverlener is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet of niet naar behoren uitvoeren van zijn verplichtingen, tenzij deze gevolg is van omstandigheden waarvoor de Dienstontvanger niet verantwoordelijk is (overmacht).

2. Met betrekking tot de klant die geen Consument is, kan de Dienstverlener alleen aansprakelijk zijn voor het niet of alleen behoren tot de verplichting in geval van opzettelijke schade en binnen de grenzen van de daadwerkelijke door de klant geleden schade. In het bijzonder is de Dienstontvanger niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de Webpagina door de Klant in strijd met de wet van het Reglement.

3. Bij overhandiging van het Product door de Dienstverlener aan het vervoerder, worden de voordelen en het laatste van het artikel en het risico van onopzettelijk verlies of het beschadigen van het artikel aan de Klant die geen Consument is. In dat geval is de Dienstverlener niet aansprakelijk voor verlies, defect of schade aan het Product ontstaan ​​vanaf de in ontvangstnaam door het transport tot aan de levering aan de Klant, noch voor vertraging bij het transport van de zending.

4. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener jegens de Klant die geen Consument is, is ongeacht de rechtsgrondslag beperkt - binnen het kader van een enkele claim, als voor alle claims in totaal - tot het bedrag van de betaalde prijs en de leverkosten onder het contract voor uitvoering of verkoop van het Product. De Dienstverlener is jegens de klant, die geen Consument is, alleen aansprakelijk voor typische schade die voorspelbaar is op het moment van sluiten van het contract en is niet verantwoordelijk voor gederfde voordelen jegens de klant die niet terzelfdertijd een Consument is.

13. Auteursrechten

1. De Dienstverlener vertrouwt uitsluitend op de verklaringen van Gebruikers in het kader van de naleving van het auteursrecht voor door het gebruikers verzonden materiaal.

2. Het plaatsen van een Bestelling betekent dat de verklaart dat hij rechten heeft op alle verzonden bestanden en dat hij door het plaatsen van een Bestelling geen rechten van anderen schendt.

3. In geval van inbreuk op de auteursrechten van derden door de uitvoering van de Bestelling, is uitsluitend de hiervoor verantwoordelijk. In een verzoek geval is hij verplicht de Dienstverlener te ontslaan van alle claims van derden en de kosten die de Dienstverlener maakt, als gevolg van deze claims, te vergoeden.

4. Bij ontvangst van een officiële melding van het informatie van betrouwbare informatie over onrechtmatige inhoud opgeslagen op de webpagina, zal de Dienstverlener de informatie informeren en de toegang tot dergelijke inhoud onmiddellijk verhinderen.

5. Alle informatie, inhoud, bestanden met afbeeldingen en software die door de Dienstverlener op de webpagina beschikbaar worden gesteld, zijn eigendom van de Dienstverlener of het onderwerp van een licentie die aan de Dienstverlener is verleend en wettelijk verzekerd.

6. De Dienstverlener verleent niet het recht om afgeleide Producten te kopiëren, delen, wijzigen, realiseren van enig onderdeel daarvan te distribueren.

14. Aanvullende informatie

1. Het consolideren, beschermen en delen van de inhoud van het afgesloten contract voor de levering van Diensten vindt plaats door het sturen van een gepaste e-mail naar het sluiten van het contract.

2. Het consolideren, beschermen en delen van de inhoud van het afgesloten contract voor uitvoering van het Product vindt op twee manieren plaats:
   2.1. door de inhoud van het afgesloten contract per e-mail te versturen,
   2.2. door de specificaties van de Bestelling en het aankoopbewijs te verstrekken,
   2.3. De inhoud van het afgesloten contract wordt laterolideerd en beschermd in het IT-systeem van de Dienstverlener en beschikbaar gesteld op elk verzoek van de Klant of Consument.

3. Bestandsopslag:
   3.1. Projecten die geen fotografische afdrukken vormen die zijn gemaakt in de Editor en het Bestelformulier:
   3.1.1. Bestelde en betaalde projecten worden na 400 dagen vanaf de datum van betaling van het winkelmandje verwijderd,
   3.1.2. Bestelde en onbetaalde projecten worden na 90 dagen vanaf de besteldatum van het winkelmandje verwijderd,
   3.1.3. Projecten toegevoegd aan het winkelmandje maar niet besteld, worden na 180 dagen de laatste opslag of automatische opslag van het project verwijderd.
 3.2. Projecten die fotografische afdrukken vormen die zijn gemaakt in de Editor en het Bestelformulier:
   3.2.1. Bestelde en betaalde projecten worden na 400 dagen vanaf de datum van betaling van het winkelmandje verwijderd,
   3.2.2. Bestelde en onbetaalde projecten worden na 90 dagen vanaf de besteldatum van het winkelmandje verwijderd,
   3.2.3. Projecten toegevoegd aan het winkelmandje maar niet besteld, worden na 90 dagen de laatste opslag of automatische opslag van het project verwijderd.

15. Slotbepalingen

1. Contracten die via de webpagina worden gesloten, worden gesloten in overeenstemming met de Poolse wetgeving en in de Poolse taal, onverminderd de bescherming die de consument wordt geboden door de dwingende bepalingen van de staat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft.

2. Op zaken die niet in het Reglement zijn geregeld, zijn de volgende bepalingen van toepassing: het Burgerlijk Wetboek van 23 april 1964 (Publicatieblad nr. 16, pos. 93, geamendeerd); de Wet op de verlening van elektronische diensten van 18 juli 2002 (Publicatieblad nr. 144, pos. 1204, geamendeerd); de wet op 30 mei 2014 betreffende de consumentenrechten (Publicatieblad 2014. 827).

3. Geschillenbeslechting:
   3.1. Eventuele geschillen tussen de Dienstverlener en het Consument in de zin van art. 22 1 van het burgerlijk wetboek van 23 april 1964 (Publicatieblad nr. 16, pos. 93, geamendeerd) kunen buitengerechtelijk via bemiddeling of schikkingen van arbitragerechtbanken worden behandeld. De lijst met permanente arbitragerechtbanken is beschikbaar op http://www.pssp.org.pl. De lijst met mediatoren wordt bijgehouden door elke districtsrechtbank in Polen. De gegevens van de mediatoren zijn beschikbaar op de webpagina van de bevoegde rechtbank.
   3.2. Eventuele geschillen tussen de Dienstverlener en het Consument in de zin van art. 22 1 van het Burgerlijk wetboek van 23 april 1964 (Publicatieblad, pos. 93, geamendeerd) zijn onderworpen aan bevoegde rechtbanken in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering van 17 november 1964 (Publicatieblad nr. 43, pos. 296, geamendeerd) ).
   3.3. Details over de methoden en toegang tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting zijn te vinden op: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
   3.4. Op het adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ is een onlineplatform voor geschillenbeslechting tussen consumenten en ondernemers op EU-niveau (ODR-platform) te vinden. Het ODR-platform is een interactieve en meertalige webpagina met een uitgebreid servicepunt voor consumenten en ondernemers die buitengerechtelijke geschillenbeslechting zoeken betreffende contractuele verplichtingen die voortvloeien uit een internetverkoopcontract of een contract voor de levering van diensten.
   3.5. Eventuele geschillen die ontstaan ​​tussen de Dienstverlener en de Klant die geen Consument is, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank die bevoegd is voor de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener.

16. Inwerkingtreding van het Reglement

1. Dit Reglement in werking vanaf 01-februari-2021

2. De Dienstverlener heeft het recht om dit Reglement eenzijdig te wijzigen in geval van: (a) wijzigingen in de toepasselijke bepalingen die van applicatie zijn op de levering van elektronische diensten of transacties die op afstand worden gesloten, (b) wijzigingen in het aanbod van de Dienstverlener met betrekking tot de Diensten van Producten, onder de wijzigingen van wijzigingen in dit Reglement, en die tot doel hebben om de inhoud aan het aanbod aan te passen.

3. Indien een bepaalde bepaling van het reglement als ongeldig of ondoelmatig wordt beschouwd, heeft de de ondoelmatigheid van deze bepaling geen invloed op de geldigheid van doelmatigheid van de overige bepalingen van het Reglement. De Dienstverlener zal alles aan doen om de ongeldige of ondoelmatige bepaling te vervangen door een nieuwe, juridische foutloze bepaling.

4. Voor producten die vóór de inwerkingtreding van het nieuwe reglement zijn geplaatst, zijn onderworpen aan de principes die zijn uiteengezet in het Reglement dat tot dan toe geldig was, de wijziging van het Reglement heeft geen invloed op de rechten en plichten van de partijen bij het contract voor de verkoop van producten van de webpagina die krachtige waren vóór de inwerkingtreding van deze wijziging.

5. De Dienstverlener informeert de Gebruikers over de wijziging van het Reglement en de datum van inwerkingtreding van het gewijzigde Reglement door een passend bericht te sturen naar de e-mailadressen van de Gebruikers van de door dit op de webpagina te plaatsen in het formulier dat beschikbaar is bij de eerste aanmelding van de Gebruiker na wijziging van het Reglement.

6. Wijzingen aan het Reglement zijn van applicatie op de Gebruiker vanaf de datum die door de Dienstverlener is opgegeven, niet korter dan 7 kalenderdagen vanaf de kennisgeving aan de Gebruikers over de wijziging. De opzegtermijn is 14 dagen. De opzegging moet worden verstuurd naar het adres info.nl@nphoto.com of schriftelijk naar het adres van de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener.